El CJS celebra la seva X Assemblea General Ordinària

El passat 26 d’abril va tenir lloc a l’espai Emprius la X Assemblea General Ordinària del Consell de Joves de Sabadell. L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la federació que aglutina la major part d’entitats juvenils de la ciutat.ImatgeLa presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Núria Ramon, va cloure l’Assemblea.

L’assemblea va escollir el nou Secretariat que es troba format per: Lluís Duran, com a president (ANJI), Rubèn Ramiro (Bastoners de Sabadell), Laia Girós (JERC), Magí Dalmau (FIS), Josep Ibars (JNC), Sara Rué (JCI) i Marc Barniol (Castellers de Sabadell).

El plenari va marcar el full de ruta que el CJS seguirà el proper curs, que enguany es centrarà en els següents eixos principals:

-Suport a les entitats i foment de l’associacionisme juvenil a través de facilitar recursos i proporcionar espais de trobada.

-En aquest pla de treball s’incopora la vetlla i defensa dels interessos i drets de les persones joves incidint en els camps de l’habitatge, educació, treball, gènere i diversitat sexual, interculturalitat i qualitat del sistema democràtic, qüestions cabdals pels joves en l’actualitat.

-Finalment, millorar la participació interna a través de l’incoporació d’altres joves organitzats de la ciutat, i enfortir els vincles de les que actualment ja en formen part. 

Les entitats van aprovar la resolució “Per un Espai Emprius associatiu i digne”, presentat pel darrer Secretariat. Aquest denunciava les condicions actuals a les que el projecte està sotmés a causa de la manca de suport institucional per part de l’Ajuntament de Sabadell, fet que provoca un clar deficit de finançament que posa en perill l’equipament. A la vegada, la rigidesa per a l’obtenció de les necessàries llicències no permeten desenvolupar certes activitats. El document resol que degut a les causes citades anteriorment el CJS es veu obligat a modificar alguns aspectes com els horaris d’obertura, restringit als horaris de les activitats programades, així restringir la possibilitat d’organitzar activitats només al jovent organitzat.