IV Aplec Ontinyent 04

La participació juvenil a l’àmbit local des del model dels consells locals de joventut

Qüestions que va plantejar :

1)    A qui representen els consells locals de joventut?
2)    Quin és el seu objectiu ? El seu paper? Què han de reivindicar?
3)    Quin ha de ser el paper del consell local en el disseny de les polítiques de joventut?
4)    Quins són els riscos que pot patir un consell local de joventut?
5)    Quin ha de ser el lloc a ocupar pel consell local en l’organigrama de l’ajuntament?
6)    Quins són els límits d’actuació i de competències d’un consell local de joventut?
7)    Per a què han de vetllar els consells locals de joventut?