declaracions

Cada any, les trobades d’entitats Triangle Jove reuneixen vora 150 joves dels territoris dels CNJC, CJCV i CJIB per debatre entorn d’un tema o qüestió. Fruit d’aquesta activitat, a la fi de les trobades s’aprova un text o declaració en què es concreta la postura comuna del jovent dels tres consells nascuda arran del debat.

Darrerament, però, la Trobada ha estat orientada a les formacions i els tallers que donin eines als i les joves per millorar la feina que fan cada dia. Això demostra que el format de la Trobada és dinàmic i canvia en sintonia amb les necessitats i demandes dels i les integrants.

Grup de debat de la IX Trobada Triangle Jove a St. Feliu de Guíxols, 2009

declaració de la xv trobada:  Els i les Joves volem construir lliurement i en igualtat d’oportunitats els nostres projectes de vida

declaració de la xiv trobada:  En defensa dels Consells de Joventut i de l’associacionisme juvenil

declaració de la xiii trobada:  Els temps estan canviant 2.0

declaració de la xii trobada: Fem joves els drets humans

declaració de la xi trobada: Crisi i canvi de model actual

declaració de la x trobada: Joves, mobilitat i model territorial

declaració de la ix trobada: Homes i dones joves construint igualtat

declaració de la viii trobada: Eduquem en la participació, participem en l’educació

declaració de la vii trobada: Associacionisme: Cultura i Educació per la Pau

declaració de la vi trobada: Construïm ciutadania des de la diversitat

declaració de la v trobada: Democràcia participativa: la incidència política del moviment associatiu juvenil

declaració de la iv trobada: Desenvolupament sostenible. La visió de l’associacionisme juvenil

declaració de la iii trobada: Voluntariat, tercer sector, ocupació. La visió de l’associonisme juvenil

declaració de la ii trobada: La Mediterrània com a espai jove d’intercanvi

declaració de la i trobada: Declaració  sobre la participació juvenil