el patronat

D’acord amb els estatuts de la Fundació Triangle Jove el Patronat és el seu màxim òrgan de govern, representació i administració.

En l’actualitat, i d’acord amb els estatuts, el Patronat el composen 9 persones, 3 en representació de cadascun dels consells de la joventut que el formen.

El Patronat a la reunió feta a València el 27/04/2013

El Patronat a la reunió feta a València el 27/04/2013

A dia de hui el patronat són:

 • Reis Gallego, presidenta de la fundació i patrona escollida pel CJCV
 • David Latorre, president del CJCV
 • Amanda González, patrona escollida pel CJCV
 • Àlex Segura, president de la Federació del CJIB
 • Tià Maimó, patró escollit pel CJIB
 • Marta Peset, patrona escollida pel CJIB
 • Núria Ramon, presidenta del CNJC
 • Andreu Criquet, patró escollit pel CNJC
 • Sergi Contreras, patró escollit pel CNJC

A més, des del naixement de la fundació, han estat membres del seu patronat:

 • Àngela Garciapatrona escollida pel CNJC i presidenta 2009-2012
 • Rafel Sedano, expresident del CJIB i posteriorment patró escollit pel CJIB
 • Benjamí Aguilar, expresident del CNJC
 • Helena Malonda, patrona escollida pel CJCV
 • Séfora Bou, patrona escollida pel CJCV
 • Joan Miquel Rovira, patró escollit pel CJCV
 • Antoni Trobat, patró escollit pel CJIB
 • Carmen Robles, expresidenta del CJCV
 • Víctor Albert, expresident del CNJC
 • Agnès Russiñol, expresidenta del CNJC
 • Carles Esteve, expresident del CJCV
 • Denis Solaz, expresident del CJCV
 • María Esperanza Moyà, patrona escollida pel CNJC
 • Josep Moliné, patró escollit pel CNJC
 • Margarita Homar, patrona escollida pel CJIB
 • Joan Ferrà, patró escollit pel CJIB i president 2009.

 

 

El Patronat a la XIV Trobada Triangle el 21 d’octubre de 2012 a Coma-ruga.

El Patronat a la reunió del 22/04/12 a València

Patronat de la Fundació Triangle Jove (2010).

El Patronat el 20 de desembre de 2009 a Can Alcover, Palma