trobada d’entitats

Trobada d’entitats del Triangle Jove

El Triangle Jove organitza cada any una trobada destinada als representants de les distintes entitats que en són part del CJIB, el CNJC i el CJCV. Aquesta trobada està concebuda com un espai de formació, debat i coneixement mutu i té, com a objectiu final, millorar la qualitat de l’associacionisme i potenciar la participació social dels i les joves, així com oferir a les entitats membre dels tres consells la possibilitat de trobar espais d’encontre i intercanvi de treballs, experiències i reividicacions comunes.

Les trobades són monogràfiques, tracten de servir per aprofundir en un tema d’especial interés per a la població jove i arribar, finalment, a unes conclusions consensuades per totes les persones participants. Així, les trobades sempre estan lligades a una declaració, text on s’exposen les principals conclusions que han sorgit del debat i la reflexió a l’entorn del tema tractat al llarg de tot el cap de setmana, partint de les ponències, els tallers, els debats i els grups de treball.

Llistat històric de la Trobada d’entitats del Triangle Jove

XI Trobada – Sant Feliu de Guíxols 2009

Crisi i canvi en el model econòmic actual

X Trobada – Alcúdia 2008

Joves, mobilitat i model territorial

IX Trobada – Llíria 2007
Homes i dones joves construint igualtat

VIII Trobada – Vic 2006
Eduquem en la participació, participem en l’educació

VII Trobada – Eivissa 2005
Associacionisme: Cultura i Educació per la Pau

VI Trobada – Xàtiva 2004
Construïm ciutadania des de la diversitat

V Trobada – El Masnou 2003
Democràcia participativa: la incidència política del moviment associatiu juvenil

IV Trobada – Menorca 2002
Desenvolupament sostenible. La visió de l’associacionisme juvenil

III Trobada – Gandia 2001
Voluntariat, tercer sector, ocupació. La visió de l’associonisme juvenil

II Trobada – Calafell 2000
La Mediterrània com a espai jove d’intercanvi

I Trobada – Mallorca 1999
Declaració sobre la participació juvenil